Kurs med svømming

Vi har kurs med svømming som passer både for deg som kan svømme og deg som ikke kan svømme.

Tilrettelegging

Elever som har behov for tilrettelegging for å kunne delta på kurs må melde fra om dette.