Tildeling av plasser

Plassene fordeles ved loddtrekning og alle elever får en kursplass eller en ventelisteplass.

Intensiv svømming 4.–10. trinn

Intensiv svømming er et tilbud for elever fra 4. – 10. trinn som ikke har lært å svømme etter obligatorisk svømmeopplæring.