Takk for i år!

Årets sommerskole er vel gjennomført. Tusen takk til alle som har bidratt til felles opplevelser, mestring og læring i Sommerskolen Oslo.