Fortsatt ledige plasser

Står du på venteliste eller ønsker du en ekstra uke på årets sommerskole? Det finnes fortsatt ledige kursplasser rundt omkring i byen vår. 

Tildeling av plasser

Plassene fordeles ved loddtrekning og alle elever får en kursplass eller en ventelisteplass.

Intensiv svømming 4.–10. trinn

Intensiv svømming er et tilbud for elever fra 4. – 10. trinn som ikke har lært å svømme etter obligatorisk svømmeopplæring.

Kurs med svømming

Vi har kurs med svømming som passer både for deg som kan svømme og deg som ikke kan svømme.

Tilrettelegging

Elever som har behov for tilrettelegging for å kunne delta på kurs må melde fra om dette.

Hvem jobber hos oss?

Våre ansatte er lærere, studenter fra universiteter og høgskoler og elever fra videregående skole.