Takk for i år!

Årets sommerskole er vel gjennomført. Tusen takk til alle som har bidratt til felles opplevelser, mestring og læring i Sommerskolen Oslo. 

Tilrettelegging

Elever som har behov for tilrettelegging for å kunne delta på kurs må melde fra om dette.

Hvem jobber hos oss?

Våre ansatte er lærere, studenter fra universiteter og høgskoler og elever fra videregående skole.