Takk for i år!

Årets sommerskole er vel gjennomført. Tusen takk til alle som har bidratt til felles opplevelser, mestring og læring i Sommerskolen Oslo. 

Tilrettelegging for ungdom

Går du på ungdomskolen eller videregående, ta en titt her. Det er helt greit å spørre om hjelp, og det skal være mulig å få litt ekstra støtte hvis du skulle trenge det.  

Hvem jobber hos oss?

Våre ansatte er lærere, studenter fra universiteter og høgskoler og elever fra videregående skole.