Svømming

Kursene med svømming som fysisk aktivitet er både for elever som kan svømme og elever som ikke kan svømme.