Hvem jobber hos oss?

Våre ansatte er lærere, studenter fra universiteter og høgskoler og elever fra videregående skole.

Tildeling av plasser

Plassene fordeles ved loddtrekning og alle elever får en kursplass eller en ventelisteplass.