Sommerskolen Oslo 2019

Neste års kurstilbud er klart i februar og brosjyrene deles ut på skolene uka etter vinterferien.

Lærerike sommeruker

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever på 1.–10. trinn, og i videregående opplæring, som bor i Oslo.

Våre kurs

Sommerskolens kurs er knyttet til ett av fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, fremmedspråk, IKT eller yrkesfag.

Hvem jobber hos oss?

Våre ansatte er lærere, studenter fra universiteter og høgskoler og elever fra videregående skole.