Våre kurs

Sommerskolens kurs er knyttet til ett av fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, fremmedspråk, IKT eller yrkesfag.

Hvem jobber hos oss?

Våre ansatte er lærere, studenter fra universiteter og høgskoler og elever fra videregående skole.

Svømming

Kursene med svømming som fysisk aktivitet er både for elever som kan svømme og elever som ikke kan svømme.

Tildeling av plasser

Plassene fordeles ved loddtrekning og alle elever får en kursplass eller en ventelisteplass.