Lærerike sommeruker

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever på 1.–10. trinn, og i videregående opplæring, som bor i Oslo.