Kurs med svømming

I år er det kursene på 3. og 4. trinn som har svømming som del av kurset, da vår erfaring tilsier at disse trinnene har mest utbytte av svømmetreningen.