Hvordan deler vi inn i grupper?

12.04.2023

De fleste kursgrupper har mellom 25 til 30 elevplasser. Du får informasjon om hvilke elever som skal gå i samme gruppe på kursstedet første kursdag. Det vil være elever fra forskjellige skoler og alderstrinn i gruppene, og det er fint å forberede barnet ditt på dette. Sommerskolen er en mulighet til å bli kjent med andre barn og få nye venner! Sommerskolen er et stort arrangement med svært mange kursgrupper. Administrasjon av gruppeønsker er svært krevende, så vi kan ikke imøtekomme alle individuelle ønsker.  Vi vurderer mange faktorer når vi setter sammen grupper og etterstreber å skape et godt sosialt miljø.