Markus (lærer)

Martin lærer

Hvordan så en typisk arbeidsdag ut for deg? 

En typisk arbeidsdag på mitt kurs var veldig variert. Før eleven kom så var det som oftest et lite morgenmøte hvor vi planla dagen og fikk høre om det var noe spesielt de ulike gruppene skulle. Deretter var det ut å møte elevene. Hver dag startet med oppmøteregistrering på utsiden før vi samlet gikk inn i klasserommet. Da gikk vi gjennom plan for dagen, og det kunne variere mellom litt undervisning fra meg om iMovie og dens funksjoner, til at elevene skulle jobbe selv med å lage film og en av dagene så var det kinobesøk. I løpet av dagen hadde vi også 2 friminutt som i all hovesak ble brukt til organisert kanonball eller fotball, hvor jeg selv var aktiv deltaker! Etter at elevene var reist rundt klokka 16 så var det rydding og klargjøring av klasserom til neste dag, før vi hadde et ettermiddagsmøte om hvordan dagen hadde gått. 

Hva var det beste med å være lærer i Sommerskolen?

Det beste med å jobbe som lærer på sommerskolen var å bli kjent med ulike elever fra forskjellige skoler, og å være aktiv med dem. Det var morro å se hvordan elevene gikk fra helt ukjente med hverandre til å knytte gode bånd seg imellom i løpet av uken! 

Hva er ditt beste tips til neste års lærere?

Beste tips til neste års sommerskole er å by på seg selv. Tørre å drite seg litt ut foran elevene og å ta seg tid til å bli litt kjent med elevene, selv om dere bare har 5 dager sammen. 

Maria (assistent)

Maria - assistent

Hvordan så en typisk arbeidsdag ut for deg? 

Dagene startet med korte møter, som jeg syns var helt supert, slik at man rekker å snakke sammen og reflektere over de innholdsrike dagene man er med på å lage. Videre opplevde jeg at dagene ble styrt godt av lærer og jeg bisto så godt jeg kunne der jeg så det trengtes, både for lærer og for elevene. Arbeidsdagene ble også avsluttet med møter, som også er veldig bra av samme grunn som morgenmøtene. 

Hva var det beste med å være assistent i Sommerskolen?

Utvilsomt følelsen av å oppleve hvor viktig man er for barna. Det er svært gode tilbud for enormt mange barn i byen vår, og det å vite at man er med på å gjøre sitt beste for å gi de fine uker, det gir mye glede og motivasjon for jobben! 

Hva er ditt beste tips til neste års assistenter?

Nyt tiden i sommerskolen. Ukene går fort, og man skal delta og oppleve mye på kort tid. Vær til stede og vis interesse for barna. Det får man mye igjen for underveis, selv om det er kort tid man får med dem! 

Elever går inn etter friminutt.

Jeanette (leder)

Jeanette har jobbet som leder.

Hvordan så en typisk arbeidsdag ut for deg som leder i Sommerskolen? 

En arbeidsdag starter og slutter med møter sammen med de ansatte på kursstedet. I løpet av dagen har man ansvar for oppfølging og veiledning av ansatte, man avlaster ansatte og hjelper til i klasserom og ute, er tilgjengelig for henvendelser fra foresatte, er sammen med elever og har overblikk. Det er også viktig med et godt samarbeid med skolens administrasjon og AKS-ansatte. Som leder har man i tillegg et overordnet ansvar for beredskap i gjennomføringsukene. 

Hva var det beste med å være leder i Sommerskolen?

Det beste med å jobbe som leder er muligheten man får til å lage en fin sommerferieuke for elevene i Osloskolen. I tillegg får man ledererfaring og mange gode kollegaer. 

Hva er ditt beste tips til neste års ledere?

Mitt beste tips er å spørre om hjelp dersom man lurer på noe – det er lav terskel og mange som vil hjelpe til. 

David (lederassistent)

David - lederassistent

Hvordan så en typisk arbeidsdag ut for deg? 

En typisk arbeidsdag var at jeg startet dagen ved parkeringsplassen på skolen og ønsket barn og foresatte velkommen, deretter oppdaterte jeg oppmøteliste slik at vi hadde oversikt over samtlige kurs og antall barn som var til stede den dagen. Resten av dagen så gikk jeg rundt og sørget for at lærerne, assistentene og barna hadde det fint. Jeg prøvde å være innom samtlige grupper minst to ganger om dagen for å lodde stemningen. Avslutningsvis så var jeg ute og snakket med barna om hvordan dagen hadde vært, og hvor mye vi gledet oss til at akkurat de kom tilbake på Sommerskolen dagen etter. 

Hva var det beste med å være lederassistent?

Det beste med å være lederassistent er at man kan gå rundt og være til stede og bistå både store og små med de tingene man trenger. Det være seg noe så enkelt som å bistå med å sette på et plaster, eller samtale på tomannshånd. Man møter så mange utrolige mennesker som man får vært en del av reisen til. Og forhåpentligvis bidrar man til at de vokser litt på et møte med deg. 

Hva er ditt beste tips til neste års lederassistenter?

Vær tilgjengelig, gå rundt og vær nysgjerrig både på ungene og de ansatte. Vis at du bryr deg. Da er mye gjort. 

Aksel (støtteassistent)

støtteassistent

Hvordan så en typisk arbeidsdag ut for deg? 

Den typiske dagen for meg som støtteassistent i Sommerskolen varierer veldig med tanke på lokasjon av kurset og eleven jeg er støtte for. Avhengig av eleven sine behov tilbringer man enten mye tid med en hel klasse eller mye tid bare med eleven. Noen uker var jeg som en ekstra assistent for resten av klassen, og noen uker var jeg nesten ikke med andre enn eleven min. Men uansett tilfelle så holder man i hvert fall litt utkikk med sin elev, og passer på at eleven har det bra og får tilfredsstilt sine behov.

Hva var det beste med å være støtteassistent?

Jeg syns det beste med å være støtteassistent var å bli kjent med eleven sin. Selv om en uke ikke er så lenge, så er det nok til å knytte et bånd som går dypere enn man skulle tro. Du blir direkte ansvarlig for en elev med utfordringer, så frykten for å være sårbar er på en måte, for begge, svekket fra starten. Å se hva som gjør eleven glad, lære eleven sine interesser, sine vaner, sine tanker, sine gleder og sine sorger, alt dette er så herlig å bli en del av, om bare for en uke. Jeg har lært utrolig mye om livet og oppvekst av å jobbe med barn på denne måten. Og alle barna er så utrolig forskjellig!

Hva er ditt beste tips til neste års støtteassistenter?

Om jeg skulle valgt ett tips, så er det å ta det med ro og være tålmodig rundt barnet. Et rolig sinn er et åpent sinn, og det kan være ekstra viktig for et barn med spesielle utfordringer. Når barnet  åpner seg, så kan det være gøy, rart, skremmende, gledelig, trist… hva som helst. Da er det viktig å holde seg i ro og å være tålmodig. Jeg hadde en gang en elev som slo meg og kastet steiner på meg. Jeg husker vi da en gang satt rundt 20 meter fra hverandre uten å si noe som helst i kanskje 30 minutter. Jeg ventet så tålmodig og rolig jeg klarte til han ville finne på noe annet, og til min overraskelse så var vi venner på slutten av dagen.