Hvem jobber hos oss?

Ansatt i Sommerskolen Oslo

Våre ansatte er lærere, studenter fra universiteter og høgskoler og elever fra videregående skole.

Overordnet mål for Sommerskolen Oslo er å bidra til læringsglede, mestring, opplevelser og nye vennskap for våre elever utover det ordinære skoleåret.

Ansatte i Sommerskolen Oslo deltar på obligatoriske opplæringsdager i forkant av kursukene. Dette innebærer blant annet opplæring i kursinnhold og førstehjelpskurs. Lærere og assistenter på naturfagskurs deltar også på livredningskurs.

Under sommerskoleukene har alle ansatte på seg gule T-skjorter, slik at de er lette å kjenne igjen for elever og foresatte. Det er en lærer og en assistent i hver gruppe. Hver gruppe har 20–30 elever.

Alle kurssteder har en leder eller kontaktperson som er tilgjengelig på telefon hver dag i kursperioden.

Les mer om sommerjobb i Sommerskolen Oslo, og registrer e-popstadressen din slik at vi kan gi deg beskjed når vi lyser ut nye stillinger!