Hvilket trinn kan du melde eleven på?

Ved påmelding skal du velge det trinnet eleven går på våren 2024. Går eleven i fjerde klasse denne våren, er det kursene for 3.–4. trinn som gjelder. Ved innlogging i påmeldingssystemet vil det kun være disse kursene som er tilgjengelig som valg. Hvis eleven har utsatt eller fremskyndet skolestart må vi gjøre en manuell tilpassing i påmeldingssystemet. Ta kontakt med oss på telefonen så skal vi hjelpe med dette.

Elever som begynner på 1. trinn i august 2024, kan ikke delta på kurs i Sommerskolen Oslo i år. Ved enkelte skoler får skolestartere tilbud om et eget sommerskolekurs de to siste ukene før skolen starter i august. Praktisk informasjon om dette kurset gis det nærmere beskjed om på skolen.

Ønsker du plass for flere elever på samme kurs eller samme skole?

Mange har søsken eller venner som man ønsker at skal få plass på samme kurs. Vi har ikke mulighet til å påvirke loddtrekningen, men anbefaler å sette opp en ønskeliste med samme uker, samme kurs og lik prioritering. Da er sannsynligheten større for at man får tildelt en plass på samme kurs i samme uke.

Inndeling i grupper

Når flere enn 20-25 elever får plass på det samme kurset, deles de inn i flere grupper. Du får informasjon om hvilke elever som skal gå i samme gruppe på kursstedet første kursdag. Det vil være elever fra forskjellige skoler og alderstrinn i gruppene, og det er fint å forberede barnet ditt på dette. Sommerskolen er en mulighet til å bli kjent med andre barn og få nye venner! Sommerskolen er et stort arrangement med svært mange kursgrupper. Administrasjon av gruppeønsker er svært krevende, så vi kan ikke håndtere alle individuelle ønsker.  Vi vurderer mange faktorer når vi setter sammen grupper og etterstreber å skape et godt sosialt miljø.
Ansatt og elever i skogen