Hvilket trinn skal du melde eleven på?

Jenter på Sommerskolen Oslo

Vi anbefaler at elever meldes på kurs for det trinnet de avslutter i juni 2019. Det betyr at elever som avslutter 2. trinn i juni vanligvis meldes på kurs for 1.–2. trinn.

Eleven kan meldes på kurs over det klassetrinnet eleven går i, dersom man ønsker faglige utfordringer.  Det betyr at en elev som går i 2. trinn våren 2019, som i utgangspunktet hører til aldersgruppen 1.–2. trinn, også kan meldes på kurs for 3.–4. trinn. Dersom eleven meldes på kurs for høyere klassetrinn, er det viktig å tenke gjennom om eleven vil trives både sosialt og faglig med å gå sammen med elever som er noen år eldre enn seg.

Det er også mulig for elever å søke seg ned ett trinn. Det vil si at en elev som går på 3. trinn våren 2019 kan søke seg inn på et kurs for elever på 1.–2. trinn.

Elever som avslutter 7. trinn i juni 2019 og ønsker faglige utfordringer, kan meldes på kurs for ungdomstrinnet.

Elever som begynner på 1. trinn i august 2019, kan ikke delta på kurs i Sommerskolen Oslo i år. Ved enkelte skoler får skolestartere tilbud om et eget sommerskolekurs de to siste ukene før skolen starter i august. Påmelding til og praktisk info om dette kurset gis det nærmere beskjed om på skolen.

Ønsker du plass for flere elever på samme kurs eller samme skole?

Mange har søsken eller venner som man ønsker at skal få plass på samme kurs. Vi har ikke mulighet til å påvirke loddtrekningen, men anbefaler å sette opp en ønskeliste med samme uker, samme kurs og lik prioritering. Da er sannsynligheten stor for at man får tildelt en plass på samme kurs i samme uke.

Gruppeinndeling

På kurs med mer enn 25-30 plasser deles elevene inn i flere kursgrupper. Når du vet hvilket kurs ditt barn har fått tildelt, kan du et par uker før kursstart sende oss et gruppeønske på hvem du ønsker at ditt barn skal komme i gruppe med. Da kan vi ta hensyn til dette når gruppene lages. Du får vite hvilken kursgruppe eleven skal gå i når du møter på kursstedet første kursdag.