Jobb i Sommerskolen

Jobb i Sommerskolen Oslo

Jobbet du i Sommerskolen 2019?

Hvis du har lyst til å bidra med å gi barn og unge lærerike uker i Sommerskolen Oslo 2021, vil vi gjerne at du søker. Stillingene er kun for deg som jobbet i 2019, og fikk tilbud om å jobbe på Sommerskolens ordinære tilbud i 2020 før vi avlyste på grunn av Koronapandemien. Alle stillingene har søknadsfrist 2. desember 2020. Les mer om stillingene og søk her:

Vil du jobbe i Sommerskolen Oslo 2021?

Har du ikke jobbet i Sommerskolen før, men ønsker å søke på en stilling for 2021? Da kan du registrere e-postadressen din her, så hører du fra oss når vi lyser ut ledige stillinger for sommeren 2021.

Om sommerjobb i Sommerskolen Oslo

Sommerskolen er et gratis tilbud for elever som vil bruke litt av sommerferien til å lære noe nytt eller fordype seg i et tema. Gjennom spennende, tverrfaglige temaer, praktiske aktiviteter, fysisk aktivitet og kulturopplevelser ønsker Sommerskolen å bidra til mestring, læringsglede og opplevelser utover det ordinære skoleåret.

Kursene gjennomføres vanligvis i løpet av fire uker på sommeren, og kursstedene er fordelt over hele Oslo. Våre ansatte er lærere, studenter i høyere utdanning og elever i videregående skole. En jobb hos oss er sosialt og lærerikt og gir deg erfaring i arbeid med barn og unge i skolen. I 2019 hadde vi 46 kurssteder med over 22 000 elever og 1000 ansatte.

På kursene våre får elevene mulighet til faglig fordypning kombinert med for eksempel språk, dans, foto, friluftsliv, drama, journalistikk og programmering. Vi bruker klasserommet, skolegården, skolens nærmiljø og byen som læringsarena. Hver dag har elevene en økt med fysisk aktivitet og mange har svømmeopplæring.