Jobb i Sommerskolen

Jobb i Sommerskolen Oslo 2020

Fristen for å søke på stillingene som assistent, støtteassistent, lederassistent og lærer på 1.-7. trinn er nå utløpt.

Vi søker nå etter lærere for 8.-13. trinn i Sommerskolen Oslo. Vi søker blant annet etter folk som har kompetanse i matte, språkfag, IKT eller naturfag. Stillingsutlysningen finner du her. 

Du er velkommen til å registrere din e-postadresse her. Da sender vi deg en link til utlysningene, dersom vi trenger flere ansatte på 1.-7. trinn for sommeren 2020.

Om sommerjobb i Sommerskolen Oslo

Sommerskolen Oslo fokuserer på læring og utfoldelse gjennom spennende kurs med faglig fordypning, fysisk aktivitet og kulturopplevelser. Vi er et gratistilbud for elever i Oslo som vil bruke litt av sommerferien til å utvikle ferdigheter i norsk, matematikk, naturfag, fremmedspråk, IKT eller yrkesfag.

Kursene gjennomføres i ukene 26, 27, 32 og 33, og kurssteder er fordelt over hele Oslo. Våre ansatte er lærere, studenter i høyere utdanning og elever i videregående skole. En jobb hos oss er sosialt og lærerikt og gir deg erfaring i arbeid med barn og unge i skolen. I 2019 hadde vi 46 kurssteder med over 22 000 elever og 1000 ansatte.

Vi ønsker å bidra til læringsglede, mestring og opplevelser for elever utover det ordinære skoleåret. På kursene våre får elevene mulighet til faglig fordypning kombinert med for eksempel språk, dans, foto, friluftsliv, drama, journalistikk og programmering. Vi bruker klasserommet, skolegården, skolens nærmiljø og byen som læringsarena. Hver dag har elevene en økt med fysisk aktivitet og mange har svømmeopplæring.