Jobb i Sommerskolen Oslo

Jobb i Sommerskolen

Sommerskolen Oslo er et gratis aktivitetstilbud til alle elever på 1.–10. trinn og videregående skole. Sommerskolen skal bidra til læringsglede, mestring og opplevelser for elever utover det ordinære skoleåret. Gjennom spennende kursinnhold med faglig innhold, daglig fysisk aktivitet og kulturopplevelser skal Sommerskolen motivere til læring og skape opplevelser av mestring, læringsglede og faglig engasjement. Kursene byr på både faglige fordypninger for de som ønsker det, og mulighet til å øve på grunnleggende ferdigheter på en utforskende måte. Sommerskolen er også en viktig sosial arena der elevene kan danne nye vennskap på tvers av skoletilhørighet.

På kursene våre får elevene mulighet til faglig fordypning kombinert med for eksempel språk, dans, foto, friluftsliv, drama, journalistikk og programmering. Vi bruker klasserommet, skolegården, skolens nærmiljø og byen som læringsarena. Hver dag har elevene en økt med fysisk aktivitet og mange har svømmeopplæring.

I 2021 hadde vi 56 kurssteder med til sammen ca. 17 000 påmeldte elever og ca. 1000 ansatte. I 2022 arrangerer Utdanningsetaten i Oslo sommerskole for 16. året på rad.

Våre ansatte er lærere, studenter i høyere utdanning og elever i videregående skole. En jobb hos oss er sosialt og lærerikt og gir deg erfaring i arbeid med barn og unge i skolen.

Søk på sommerjobb i Sommerskolen Oslo

Sommerskolen gjennomføres i sommerukene 25, 26, 32 og 33 spredt over hele byen. Vi rekrutter nå støtteassistenter, assistenter, danseassistenter og lærere til sommeren 2022. Alle våre ansatte må kunne jobbe i uke 25, og de fleste som ansettes får tilbud om jobb i en eller to uker.

Har du gått glipp av søknadsfristen 23. januar? Registrer epostadressen din her, så gir vi deg beskjed om vi legger ut flere stillinger for sommeren 2022.

Vi tar ikke imot søknader på epost.