Våre kurs

Sommerskolen Oslos kurstilbud består av over 70 forskjellige kurs. Målgruppen er elever på 1.–10. trinn og i videregående opplæring som bor i Oslo.

Kurstilbudet på Sommerskolen Oslo

Alle kursene i Sommerskolen Oslo varer én uke og er knyttet til et av fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, fremmedspråk, IKT eller yrkesfag. Elevene har fysisk aktivitet hver dag, og flere av kursene har svømmeopplæring. Kursene går de to første og de to siste ukene i sommerferien, i ukene 26, 27, 32 og 33, og vi har ca. 20 000 kursplasser fordelt på alle trinnene.

Påmeldingsperioden er fra 11. – 17. mars 2020, og kursplassene fordeles ved loddtrekning. Brosjyrene som viser hvilke kurs vi tilbyr i Sommerskolen Oslo vil deles ut på skolene. Du kan se i brosjyrene for 2019 her:

Kursbrosjyrene for 2020 deles ut på skolene uka etter vinterferien (uke 9).

Andre kurs

Vi har også noen kurs med tilpasset målgruppe og egen påmelding uten loddtrekning om plassene.

Intensiv norskopplæring for nyankomne elever

Vi har to kurs i intensiv norskopplæring. Det ene kurset er for elever på 1.–10. trinn og arrangeres i samarbeid med Språksenteret i Oslo. Målgruppen er elever med inntil ett års skolegang i norsk skole. Det andre kurset er for elever i alderen 1619 år og arrangeres i samarbeid med Kuben avdeling Bredtvet. Målgruppen er elever med kort botid i Norge som har behov for norskopplæring for å gjennomføre grunnskole eller videregående opplæring.

Eksamenskurs i matematikk og naturfag Vg1 yrkesfag

Dette kurset er for elever som har karakteren 1 eller “ikke vurdert” i matematikk eller naturfag på Vg1 yrkesfag. Matematikkurset (MAT1001) har oppstart mandag 17. juni og avsluttes med skriftlig eksamen fredag 5. juli. Naturfagskurset (NAT1001) har oppstart mandag 24. juni og avsluttes med muntlig eksamen fredag 5. juli. Det er ikke mulig å delta på kursene og ta eksamen hvis du allerede har bestått i fagene.

Eksamenskurs i matematikk Vg1 studieforberedende

Om du har karakteren 1 eller “ikke vurdert” i matematikk på Vg1 studieforberedende kan du gå på dette kurset. Kurset i 1P (MAT1011) har oppstart på Kuben i uke 33.  Du deltar på kurs med oppfølging og opplæring frem til eksamen tirsdag 19. november.

Intensivkurs i svømming for 4.-10. trinn

Vi har egne kurs for elever på 4.–7. trinn og 8.–10. trinn som ikke kan svømme. Kursene varer i fem dager og elevene får én time svømmeopplæring hver dag.

Bli skoleklar! Kurs for skolestartere

Kurset “Bli skoleklar – med godt norsk språk i sekken” er for barn som skal begynne på 1. trinn høsten 2020 på utvalgte skoler i Oslo. Kurset er et samarbeid mellom skolen, AKS og Sommerskolen Oslo, og varer i to uker. Det gjennomføres i ukene 32 og 33. Foresatte i målgruppen får informasjon om kurs og påmelding av skolen barnet skal begynne på. Skolene som skal ha kurset er: Bjørndal, Ellingsrudåsen, Haugen, Lusetjern, Mortensrud, Rommen, Svarttjern, Tøyen, Vahl, Veitvet, Vestli og Linderud.