Sommerskolen på Kuben

Meld deg på ledige plasser 4. april

/
4. april kl. 13.00 kan du melde deg på ledige plasser og ventelister. Til disse plassene er det førstemann til mølla som gjelder.

Hvilket trinn skal du melde eleven på?

/
Vi får mange spørsmål om hvilke trinn elevene kan meldes på og hvordan vi deler inn i grupper.
Bilkurs Sommerskolen Oslo

Prøv deg på et praktisk fag

/
Bruk litt av ferien til å gjøre noe helt annet enn det du gjør på skolen til vanlig. Delta på et praktisk kurs!
Gutt på Sommerskolen Oslo på Fagerborg skole

Første dag på Sommerskolen Oslo

/
Mandag er det oppmøte på kursstedet kl. 08.30, tirsdag til fredag kl. 08.45.
Barn på kurs som bygger tårn med spaghetti ute i gresset

Våre kurs

/
Sommerskolens kurs er knyttet til ett av fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, fremmedspråk, IKT eller yrkesfag.
Eksperiment på Sommerskolen Oslo

Særskilt tilrettelegging

/
Elever som har behov for tilrettelegging for å kunne delta på kurs må melde fra om dette.
Ansatt i Sommerskolen Oslo

Hvem jobber hos oss?

/
Våre ansatte er lærere, studenter fra universiteter og høgskoler og elever fra videregående skole.
Ungdom på Sommerskolen Oslo

Tildeling av plasser

/
Plassene fordeles ved loddtrekning og alle elever får en kursplass eller en ventelisteplass.