Ansatt i Sommerskolen Oslo

Hvem jobber hos oss?

/
Våre ansatte er lærere, studenter fra universiteter og høgskoler og elever fra videregående skole.
Ungdom på Sommerskolen Oslo

Tildeling av plasser

/
Plassene fordeles ved loddtrekning og alle elever får en kursplass eller en ventelisteplass.