Ansatt i Sommerskolen Oslo

Hvem jobber hos oss?

Våre ansatte er lærere, studenter fra universiteter og høgskoler og elever fra videregående skole.