Ledige stillinger sommeren 2023

Vi har nå lyst ut stillingene for sommeren 2023. Du må kunne jobbe i minst 2 uker og alle må kunne jobbe uke 26. I tillegg må du kunne delta på møter og forberedelser før kursstart.

Fristen for å søke på stillingene er 12.desember.

Det er kun ansatte som jobbet i Sommerskolen Oslo 2022 som har mulighet til å søke i denne utlysningsrunden. Dersom dette ikke gjelder deg, har du mulighet til å søke på ledige stillinger fra midten av desember.

Les mer om stillingene og søk her:
Lærer 1.-10. trinn
Assistent
Støtteassistent

Informasjon om ansettelsesprosessen

  • Vi vil at hver søker kun registrerer en søknad, og du søker på den stillingen du har mest lyst på. Hvis du ønsker å bli vurdert til flere stillinger må du krysse av når du svarer på spørsmålene.
  • For å bli vurder til en stilling må du skrive et motivasjonsbrev og oppdatere CV-en din. Selv om du jobbet i 2022, må du skrive en søknad hvor du svarer på hvorfor du ønsker å jobbe i Sommerskolen Oslo igjen.
  • Kandidater som søker samme stilling som de hadde i 2022 vurderes på bakgrunn av søknaden og oppdatert CV. Leder brukes som referanse. Har du fått en dårlig referanse vil du bli kalt inn til et nytt intervju.
  • Kandidater som søker på en annen stilling enn de hadde i 2022, vurderes på bakgrunn av søknaden og innkalles til intervju. Leder brukes som referanse.
  • Kandidater som jobbet som vikar i 2022, vurderes på bakgrunn av søknaden og innkalles til evt. intervju. Leder brukes som referanse.

Intervjuer gjennomføres etter jul.
Alle søkere vil få svar og informasjon om plassering innen utgangen av februar.

Jenter i skolegården på Sommerskolen Oslo i 2022.