Våre stillinger sommeren 2024

Lærer

Som lærer har du ansvar for å planlegge, forberede og gjennomføre undervisningsuken, som tar utgangspunkt i Sommerskolens kursplaner. Læreren samarbeider og koordinerer undervisning og aktiviteter sammen med assistent, støtteassistenter og i samarbeid med andre lærere. Som lærer skal du ivareta elevenes sikkerhet og skape et godt miljø for læring og trivsel. Samarbeid og kontakt med foresatteer en naturlig del av kursuken.  

Stillingen som lærer er lønnet i lønnstrinn 21.  

Assistent

Som assistent er du med på å tilrettelegge aktiviteter og undervisningsøkter i samarbeid med læreren på kurset. Du bidra med praktiske forberedelser og er en viktig bidragsyter i det å skape et godt miljø for læring og trivsel for elevene. Som assistent skal du veilede og følge opp elever i samarbeid med lærer og andre ansatte. Assistenten skal også ivareta elevenes sikkerhet, og samarbeide og ha kontakt med foresatte.

Stillingen som assistent er lønnet i lønnstrinn 7.  

Støtteassistent

Som støtteassistent er du ansatt for å veilede og følge opp barn som har behov for særskilt tilrettelegging.

Støtteassisten skal følge opp én enkelt elev og tilrettelegge undervisning og pauser, i tett samarbeid med lærer og assistent. Som støtteassistent har du ansvar for å ivareta elevens sikkerhet og skal bidra til å skape et godt og inkluderende miljø som bidrar til trivsel og gode opplevelser.

Et godt samarbeid og dialog med foresatte er viktig for å sikre en god opplevelse for eleven igjennom uken. I tillegg bidrar du også til praktiske forberedelser før og under gjennomføring av kursuken. 
 
Stillingen som støtteassistent er lønnet i lønnstrinn 8  
 

Leder

Som lokal leder i Sommerskolen har du overordnet ansvar for et av våre kurssteder. Du skal sørge for en trygg og god gjennomføring av Sommerskolens tilbud og sikre læringsglede, trivsel og gode opplevelser for alle elever. Som leder har du personalansvar på kursstedet og skal veilede og motivere de ansatte underveis i gjennomføringen.

Leder skal sammen med lærere og assistenter sørge for god kommunikasjon og samarbeid med foresatte, og sikre at beredskapsrutiner følges og at elevenes sikkerhet ivaretas. Administrative oppgaver, daglig drift, praktisk tilrettelegging og organisering av kursstedet sikres i samarbeid med lederassistent.

Et godt samarbeid med skolens ledelse og andre ansatte er viktig for å sikre god gjennomføring av Sommerskolen på kursstedet.

Stillingen som leder er lønnet i lønnstrinn 35.

Lederassistent

Som lederassistent er du del av lederteamet på et kurssted og har medansvar for en trygg og god gjennomføring av Sommerskolens kurstilbud. Lederassistenten tilretteleggerog organiserer kursstedet i samarbeid med leder, både før oppstart og underveis i kursuken. Som lederassistent skal du bidra til at beredskapsrutiner følges og at elevenes sikkerhet er ivaretatt, i tett samarbeid med leder.

Stillingen som lederassistent er lønnet i lønnstrinn 28.