Norsk for nyankomne elever

Sommerskolen Oslo tilbyr sammen med Språksenteret kurset Norsk for nyankomne elever. I løpet av uken får elevene øve seg i norsk gjennom å snakke, lytte, lese og skrive. Kurset retter seg mot elever på 3.-10. trinn som har gått mindre enn 8 måneder på skole i Norge og som trenger intensiv norskopplæring.

I år tilbyr vi to ulike kurs:

  • Norskopplæring med svømming
  • Norskopplæring med friluftsliv

Du melder deg på her.

Ved påmelding må elevene velge hvilket av de to kursene de helst ønsker. Gruppene deles inn etter alder, norskspråklige ferdigheter og elevenes ønske for kurs.

Påmeldingsperioden for dette kurset er fra 26. april til 3. juni.
Kurset finner sted på Språksenteret i uke 25 (20. – 24. juni).

Kursplassene tildeles etter elevenes behov og utbytte av kurset. Denne vurderingen gjøres i samarbeid mellom Språksenteret og Sommerskolen Oslo.