Om Sommerskolen Oslo

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til barn og unge i Oslo, og kjennetegnes ved et likeverdig tilbud over hele byen. Tilbudet støtter opp under skolens arbeid med faglig og sosial læring, utover det ordinære skoleåret. Vi har kurs tilpasset alle årstrinn, fra 1. – 10. trinn og for elever og lærling i videregående opplæring. Våre kurs foregår de to første og siste ukene av skolenes sommerferie. Hvert kurs varer i en uke.

På våre kurs står undring, utforsking og nysgjerrighet i fokus. Barn og unge med felles interesser kan møtes på tvers av skoletilhørighet. Sammen utforsker elevene fremtidsrettede og relevante temaer, som tar utgangspunkt i hva de lærer på skolen. Gjennom morsomme og praktiske aktiviteter, ønsker vi å motivere til mer læring. Vi ønsker at læring skal være gøy!

Elever lager spaghettitårn.
Elever på tur.

Kontakt oss

E-post

sommerskolenoslo@osloskolen.no

Telefon

23 05 10 06 (Kl.08–15.30)

Besøksadresse

Grensesvingen 6

Postadresse

Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Sommerskoleadministrasjonen

Sommerskoleteamet består av en begeistret gjeng som jobber for å lage verdens beste sommerskole for barn og unge i Oslo. Ta gjerne kontakt med oss på sommerskolenoslo@osloskolen.no hvis du lurer på noe.

Rektor for Sommerskolen Oslo er Silje Nilsen.