Om Sommerskolen Oslo

Siden 2006 har Utdanningsetaten og Oslo kommune arrangert sommerskole for barn og unge i byen. Sommerskolen Oslo sitt formål er at alle elever skal lære noe nytt, møte faglige utfordringer og få gode opplevelser i et trygt og sosialt miljø.

Et tilbud for barn og unge i Oslo

I år tilbyr Sommerskolen Oslo 72 forskjellige kurs ved 48 ulike kurssteder rundt om i byen. Tilbudet er for elever på 1.–10. trinn og videregående opplæring som bor i Oslo. Kursene arrangeres de to første og de to siste ukene i skoleferien, i ukene 26, 27, 32 og 33. Hvert kurs varer i en uke.

Læringsglede, faglig fordypning og grunnleggende ferdigheter

Sommerskolen Oslo ønsker å bidra til læringsglede, mestring og opplevelser for elever utover det ordinære skoleåret. Kursene byr på både faglige fordypninger for de som ønsker det, og mulighet til å øve mer på grunnleggende ferdigheter for de som vil øve litt ekstra.

Alle kursene våre tar utgangspunkt i ett av fagene norsk, matematikk, naturfag, IKT, fremmedspråk eller yrkesfag, og mange av kursene kombineres med temaer som språk, dans, foto, friluftsliv, drama, journalistikk og programmering. Vi bruker klasserommet, skolegården, skolens nærmiljø og byen som læringsarena. Hver dag har elevene en økt med fysisk aktivitet, og mange har svømmeopplæring.

Samarbeidspartnere

For å tilby innholdsrike kurs har vi samarbeid med flere aktører i byen. Se hvem vi samarbeider med i år.

Kontakt oss

Telefon

E-post
postmottak@ude.oslo.kommune.no

Besøksadresse
Grensesvingen 6

Postadresse
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Sommerskoleadministrasjonen

Vi er en begeistret gjeng som jobber for å lage verdens beste sommerskole for barn og unge i Oslo. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe.

Sommerskoleteamet består av:
Kirsten Riise, rektor, telefon 952 89 428.
Maria Kvellestad Isaksen, fagkonsulent, telefon 404 64 955.
Veronika Ollett, fagkonsulent, telefon 481 79 691.
Ina Andersen, fagkonsulent, telefon 960 91 851.
Annikken Fjellbekk Hamran, fagkonsulent
Cathrine Villesvik, konsulent i sesong, telefon 960 919 20
Anniken Eilertsen, konsulent i sesong
Marie Svendsen Nerheim, konsulent i sesong