Om Sommerskolen Oslo

Siden 2006 har Utdanningsetaten og Oslo kommune arrangert sommerskole for barn og unge i byen. Sommerskolen Oslo sitt formål er at alle elever skal lære noe nytt, møte faglige utfordringer og få gode opplevelser i et trygt og sosialt miljø.

Et tilbud for barn og unge i Oslo

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever på 1.–10. trinn og videregående opplæring som bor i Oslo. I 2023 arrangeres kursene i uke 26, 27, 32 og 33. Hvert kurs varer i en uke.

Læringsglede, faglig fordypning og grunnleggende ferdigheter

Sommerskolen Oslo ønsker å bidra til læringsglede, mestring og opplevelser for elever utover det ordinære skoleåret. Kursene byr på både faglige fordypninger for de som ønsker det, og mulighet til å øve mer på grunnleggende ferdigheter for de som vil øve litt ekstra.

Alle kursene våre tar utgangspunkt i ett av fagene norsk, matematikk, naturfag, IKT, fremmedspråk eller yrkesfag, og mange av kursene kombineres med temaer som språk, dans, foto, friluftsliv, drama, journalistikk og programmering. Vi bruker klasserommet, skolegården, skolens nærmiljø og byen som læringsarena. Hver dag har elevene en økt med fysisk aktivitet, og mange har svømmeopplæring.

Kontakt oss

E-post
sommerskolenoslo@osloskolen.no

Besøksadresse
Grensesvingen 6

Postadresse
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Sommerskoleadministrasjonen

Sommerskoleteamet består av en begeistret gjeng som jobber for å lage verdens beste sommerskole for barn og unge i Oslo. Ta gjerne kontakt med oss på sommerskolenoslo@osloskolen.no hvis du lurer på noe.

Rektor for Sommerskolen Oslo er Ewelina Knutsen.