Tilrettelegging

Vi er opptatt av at elever som trenger ekstra støtte og trygghet også skal ha mulighet til å delta på Sommerskolen Oslo.   

For noen elever kan økt oppfølging, fysiske tilpasninger eller det å kjenne igjen et vennlig ansikt på en voksen første dag, være tiltak som gir en god opplevelse på Sommerskolen Oslo. Det skal føles trygt å vite hvor man skal gå, er det til høyre eller var det venstre? Og det skal føles trygt for deg som foresatt å sende barnet ditt på Sommerskolen.  De små tingene kan utgjøre en stor forskjell, og det har vi lyst til å få til for ditt barn, i samarbeid med dere foresatte.  

Når du som foresatt melder på ditt barn via vårt påmeldingsskjema og krysser av for at eleven har behov for store tilrettelegginger, vil en fra Sommerskoleteamet ringe deg. Informasjonen vi får i denne samtalen vil danne grunnlaget for hva slags tilrettelegginger ditt barn vil motta på Sommerskolen. Vi vil også spørre om barnets interesser, og vi ønsker å vite litt om den tilretteleggingen barnet ditt mottar i sin vanlige skolehverdag. 

Telefonsamtalen

Sommerskolens elevoppfølgingsteam planlegger å gjennomføre mange telefonsamtaler med foresatte. Vi syntes det er kjempeviktig å komme i kontakt med deg som foresatt, slik at vi sammen kan finne de beste løsningene ut ifra de mulighetene vi har. Vi er ute etter presis informasjon om barnet ditt knyttet til eventuelle diagnoser, tilrettelegginger og hvilke tilpasninger som blir gjort i ordinær skole. For å komme i kontakt med dere foresatte har vi opprettet et bookingsystem der du vil kunne oppgi hvilket tidspunkt vi skal ringe deg. Dette skaper forutsigbarhet for deg og for oss, og vil gjøre at vi kan være enda mer pålitelige i kommunikasjonen mellom Sommerskolen Oslo og dere som foresatte.

Møte mellom dere og kursstedet

Blikjent er et tilbud for elever som kan føle på en usikkerhet og en utrygghet for å delta på Sommerskolen. Fokuset vil være på at eleven og foresatt skal bli litt bedre kjent med de ansatte, kursstedet og de nye omgivelsene på Sommerskolen. Helt praktisk så setter vi opp et formøte mellom foresatte og elev med lærer og assistent på kurstedet.   

Dette tilbudet gis også til elever som har utstyr, både teknisk- og helseutstyr, som krever opplæring og/eller informasjon til lærer og assistent. Eksempler på dette kan være opplæring i bruk av app/utstyr knyttet til diabetes, lydutstyr, eller leselist eller annet tilretteleggingsutstyr.   

Støtteassistenten

Støtteassistenten har virkelig en av de viktigste rollene for å ivareta trygghet og skape relasjoner for en gruppe elever som trenger ekstra støtte. Støtteassistentene blir ansatt på bakgrunn av kompetanse, erfaring og utdanning. De skal være en trygg havn for eleven, og de skal bidra til inkludering og skape minner for livet. Støtteassistenten blir tildelt eleven på bakgrunn av felles interesser, erfaringen støtteassistenten har og om det sammenfatter med hva barnet som søker tilrettelagt trenger. Dette gjør vi fordi vi vet at for mange kan felles interesser skape en trygg plattform.  Rollen til støtteassistenten vil være å trygge, støtte og motivere eleven, samt å bidra til å bygge relasjoner til jevnaldrende. Hvis ditt barn får en støtteassistent i Sommerskolen Oslo, vil vi arrangere et møte der du som foresatt, sammen med barnet ditt kan møte støtteassistenten. Der vil det også bli mulig å utveksle nyttige informasjon om ditt barn. 

Medisiner 

Bruker barnet ditt medisiner kan du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet. Informasjon om medikamenter og eventuelt opplæring er det viktig at du som foresatt tar direkte med den læreren som har ansvaret for barnet ditt. Vi legger til rette for et slikt møte, og leder ved kursstedet tar direkte kontakt med deg.  

Taxi 

Elever som har vedtak om taxi i ordinær skole, vil også få tilbud om dette på Sommerskolen. Kryss derfor av for tilrettelegginger i påmeldingsskjemaet. Behovet om taxi informerer du om i telefonsamtalen du har etter påmelding. Vi vil be om ettersending av vedtaket om taxi.   

Tegnspråktolk

Vi kan sørge for tegnspråktolk ved behov.