Særskilt tilrettelegging

Elever som har behov for tilrettelegging for å kunne delta på kurs kan melde fra om dette ved å sende inn skjema for særskilt tilrettelegging. Foresatte sender inn skjema etter at eleven er meldt på kurs på vanlig måte i påmeldingssystemet til Sommerskolen.

Slik tilrettelegger vi

  • Sommerskolen Oslo vurderer elevens behov i samråd med foresatte og skole. Vi tar kun kontakt med elevens skole dersom foresatte samtykker til det.
  • Vi videreformidler nødvendig informasjon til leder for kursstedet, samt lærer og assistent i gruppen eleven skal delta på. Alle ansatte i Sommerskolen Oslo har taushetsplikt.
  • Vi kan ikke opprette mindre undervisningsgrupper i Sommerskolen Oslo, men vi kan øke voksentettheten i grupper hvor det er enkeltelever med særskilte behov.

Slik melder du fra om behov for tilrettelegging

  1. Meld eleven på kurs via Sommerskolen Oslos påmeldingsside.
  2. Fyll ut og send inn skjema for særskilt tilrettelegging. Dette er ikke et påmeldingsskjema til kurs. Fristen for innsending av skjemaet legges vanligvis rett etter påskeferien.
  3. Legg ved eventuelle oppdaterte og relevante rapporter fra skolen og PPT.

Informasjonen du gir oss er nødvendig for at vi skal kunne legge til rette for eleven på en god måte. All informasjon som utveksles mellom foresatte, elevens skole og Sommerskolen Oslo vil bli behandlet konfidensielt.

Skjemaet sendes til

Sommerskolen Oslo
v/ Utdanningsetaten i Oslo
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Merk konvolutten med: “Særskilt tilrettelegging”

Last ned skjema for tilrettelegging i Sommerskolen Oslo