Nye regler for tildeling av plasser

Ungdom på Sommerskolen Oslo

I 2018 innførte vi nye regler for tildeling av kursplasser i Sommerskolen Oslo. Den største endringen er at du får én kursplass eller én plass på venteliste i første tildeling. Deretter kan du melde deg på én kursplass eller én plass på venteliste for hver av de andre kursukene.

Tildeling av kursplasser

 • Plassene tildeles ved loddtrekning.
 • Hver deltager får tildelt én kursplass eller én plass på venteliste. Påmeldere og kontaktpersoner får beskjed om hvilket kurs eleven har fått plass på eller står på venteliste for.
 • Etter at elevene har fått beskjed om resultatet av loddtrekningen åpner vi systemet på nytt slik at man kan melde eleven på restplasser og ventelister, og melde seg av kurs.
 • Det er mulig å ha én kursplass eller én plass på venteliste per uke.
 • Opprykk fra venteliste til kursplass kan skje helt frem til første kursdag.
 • Hvis du ikke vil ha en plass du har fått, må du huske å melde deg av så fort som mulig, slik at noen andre kan få plassen din.

Påmelding til andre kurs

Vi har fem kurs med tilpasset målgruppe og egen påmelding.

 • Lær tysk i Oslo og Berlin.
 • Intensiv norskopplæring for nyankomne elever.
 • Eksamenskurs i matematikk og naturfag Vg1 yrkesfag.
 • Intensivkurs i svømming for 4.–10. trinn.
 • Bli skoleklar – med godt norsk språk i sekken! Et kurs for skolestartere på 13 utvalgte skoler.