Sommerskolens kursmodell

10.01.2024

Kursene bygger på fem fremtidsrettede og tverrfaglige temaer, med utgangspunkt i elevenes læreplan på skolen (LK20). I tråd med Sommerskolens mål, står undring, utforsking og nysgjerrighet i fokus. 

Kursene våre vil i år være bygget opp rundt følgende fem tema.

Natur

Kurs som fokuserer på klima og miljø, naturmangfold og økosystemer, naturglede og friluftsliv, forbruk, gjenbruk og miljøbevissthet.

Mennesket

Kurs som speiler hele det komplekse mennesket: kroppen vår, psykisk helse og identitet, livsmestring og ernæring, demokrati og medvirkning, likeverd og menneskerettigheter.

Språk og mangfold

Kurs som gjenspeiler vårt kulturelle mangfold, ulike språk og tradisjoner, kulturarv og tilhørighet, inkludering og mangfold, globalisering og konflikter.

Kulturuttrykk

Kurs med fokus på skapende prosesser og det å kunne uttrykke seg gjennom kreative uttrykk innen kunst, litteratur, dans, musikk, brukskunst, film, foto.

Teknologi og vitenskap

Kurs innen programmering og koding, utvikling og utforsking, spill og gaming, entrepenørskap og innovasjon, globalisering og ny teknologi.