Kurs med svømming

22.02.2023

I år er det kursene på 3. og 4. trinn som har svømming som del av kurset, da vår erfaring tilsier at disse trinnene har mest utbytte av svømmetreningen. Der svømming inngår i kurset, vil elevene besøke svømmehallen hver dag, i følge med lærer og assistent. I bassenget møter elevene dyktige svømmeinstruktører, som gjennom ulike aktiviteter skal gjøre elevene tryggere i vann. Samtlige svømmeinstruktørene har instruktør- og livredningskompetanse.

Intensiv svømming

Vi tilbyr egne svømmekurs for elever på 4.-10. trinn, som ikke har lært å svømme etter den obligatoriske svømmeopplæringen på skolen. Kursene varer i én uke, og elevene får 45 minutters svømmeopplæring hver dag. Mer informasjon om tilbudet og påmelding til kursene kommer på sommerskolenoslo.no i løpet av april. Elever i målgruppen vil også få informasjon om dette fra skolen sin.