Tag Archive for: ønskeliste

Tildeling av plasser

Plassene fordeles ved loddtrekning og alle elever får en kursplass eller en ventelisteplass.