Tag Archive for: tildeling

Tildeling av plasser

Plassene fordeles ved loddtrekning og alle elever får en kursplass eller en ventelisteplass.