Nå er årets kursplasser på 1.–7. trinn tildelt

Det er stor interesse for årets kurstilbud for 1.–7. trinn. Etter loddtrekning mandag 25. april er det tildelt 13 657 kursplasser. Av de som har fått en kursplass, har 82 prosent fått innfridd sitt førstevalg.

Om du har fått en kursplass avhenger både av interessen på valgt kurssted og hvilke kurs du har satt på prioriteringslisten. Vi har sendt svar til alle som meldte seg på innen fristen 8. april.

Praktisk informasjon om deltakelse

Sommerskolens kurs (1.-7. trinn) varer i fem dager, mandag til fredag. På mandag er det kursstart kl 8.30, de andre dagene starter kurset kl 09.00. Kurset avsluttes kl 16:00 hver dag. Du vil få praktisk informasjon om kurset fra leder ved kurslokasjonen ca 1 uke før kursstart.

Meld deg på ledige kursplasser

Hvis du ikke har fått en kursplass, finnes det fortsatt muligheter for deg. Tirsdag 26. april kl. 12 legger vi ut 3000 ledige kursplasser. Du kan også sette deg på venteliste til kurs som er fulle. Opprykk fra ventelisteplass til kursplass kan skje helt fram til 3. juni.

Stor interesse for kurs med svømming

I år var det ekstra stor interesse for kurset Moro med måling – med svømming (1.- 2. trinn). På grunn av den store interessen vil det være en del elever som ikke får plass på dette kurset. Når vi planlegger omfanget av kurs med svømming må vi både ta hensyn til tilgjengelige bad/ svømmehaller, svømmeinstruktører med livreddingskompetanse, samt avstand og transport til bad. Det gjør det vanskelig å åpne flere plasser på kursene med svømming.

Mulighet for å delta flere uker

Har dere fått plass i uke 25, kan dere fortsatt melde på til kurs i uke 26. Du kan kun ha en kursplass eller en plass på venteliste per uke. Ønsker du å bytte til et annet kurs enn det du er påmeldt, må du først melde av tildelt kursplass før du melder på et nytt kurs eller venteliste.

Til deg med behov for tilrettelegging

Har du krysset av på behov for tilrettelegging, vil du mottak en e-post med lenke til et bookingsystem for en 5 minutters telefonsamtale. Formålet med samtalen er å innhente ytterligere informasjon om barnet, for å avklare hva slags tilrettelegging vi kan tilby. Vi ber om at foresatte booker tid for samtalen ved første ledige mulighet.

Regler for tildeling av kursplasser

  • Plassene tildeles ved loddtrekning etter påmeldingsperioden er utløpt den 8. april. 
  • Hver deltager får tildelt én kursplass eller én plass på venteliste.  
  • 25. april sender vi ut beskjed om hvilket kurs eleven har fått plass eller står på venteliste for. 
  • 26. april åpner vi for at dere kan melde eleven på restplasser og ventelister, eller melde seg av kurs. 
  • Opprykk fra venteliste til kursplass kan skje helt frem til 3. juni kl 23:59. 
  • Hvis du ikke vil ha den plassen du har fått, må du huske å melde deg av så snart som mulig, slik at noen andre kan få plassen din.

Husk å melde dere av så snart som mulig hvis dere ikke kan benytte kursplassen, slik at andre elever kan få delta.