Tilrettelegging i Sommerskolen

Vi er opptatt av at elever som trenger ekstra støtte og trygghet også skal ha mulighet til å delta på Sommerskolen Oslo. Hvis ditt barn har behov for ekstra tilrettelegging utover ordinært tilpasset opplæring, ber vi om at dette informeres om når du søker kursplass hos oss. Når det søkes om kursplass i Sommerskolen, er det mulig å krysse av for «behov for tilrettelegging».
Hvis eleven har behov for ett eller flere av punktene i listen under, ber vi om at det krysses av for “behov for tilrettelegging” når det søkes om kursplass:

 • Støtteassistent
 • BliKjent-møte med ansatte på kursstedet (lørdag før kursstart)
 • Stell (skift av bleie eller annet type stell)
 • Tegnspråktolk
 • Særskilt teknisk utstyr i klasserommet (for eksempel lydutjevningsutstyr, leselist eller lignende)
 • Medisiner eller medisinsk utstyr
 • Taxi

Hvis du er usikker på om ditt barn har behov for tilrettelegging, kan du ta kontakt med oss før du søker om kursplassNår eleven får tildelt plass, tar vi kontakt med de som har krysset av for «behov for tilrettelegging».

Ofte stilte spørsmål

Hvis du er usikker på om ditt barn har behov for tilrettelegging, kan du ta kontakt med oss før du søker om kursplass.

Nei, det er ikke mulig. Hvis dere har fått tilbud om BliKjent, men ikke har mulighet til å delta, må dere gis oss beskjed.

Det er mulig å ønske seg samme støtteassistent som tidligere år. Dette må meldes ifra om når vi ringer for å kartlegge tilretteleggingsbehovet. Vi prøver å oppfylle ønsket hvis det er mulig.

Hvis eleven ikke kan svømme, trenger du ikke melde ifra om dette eller krysse av for behov for tilrettelegging når du søker kursplass. Svømmeinstruktørene tilrettelegger for ulike ferdighetsnivåer.

Telefonsamtalen

Hvis du har meldt ifra om «behov for tilrettelegging» og fått tildelt en kursplass, får du en e-post fra oss. I e-posten får du en lenke hvor du booker et tidspunkt det passer at vi ringer deg.  I telefonsamtalen ønsker vi å få vite mer om barnets behov og interesser for å kunne tilby riktig tilrettelegging. Vi spør om  eventuelle diagnoser, tilrettelegginger og hvilke tilpasninger som blir gjort i ordinær skole. Det kan være lurt å skrive en liste i forkant av telefonsamtalen slik at ingenting blir glemt.

Hvis dere står på venteliste og har meldt ifra om «behov for tilrettelegging» blir dere først kontaktet av oss hvis eleven rykker opp og får tildelt en kursplass.

Elever driver med eksperiment på sommerskolen.

Dette kan vi tilby

Støtteassistent

Sommerskolen tilbyr støtteassistent for elever som har behov for en til en oppfølging. Støtteassistenter blir ansatt på bakgrunn av kompetanse, erfaring og utdanning. De blir tildelt eleven basert på felles interesser, erfaringen støtteassistenten har og om det sammenfatter med barnets behov. Rollen til støtteassistenten er å trygge, støtte og motivere eleven til å ha en fin uke på Sommerskolen.

Hvis eleven får tildelt en støtteassistent i Sommerskolen, vil eleven også få et BliKjent-møte i forkant av kurset for å hilse på støtteassistenten og en i lederteamet, og for å bli kjent med kursstedet. Møtet er lørdagen før kursuken starter, og er på kursstedet eleven skal gå på.

Datoer for BliKjent-møter 2024

 • Lørdag 22.juni (for elever med kursplass i uke 26
 • Lørdag 29.juni (for elever med kursplass i uke 27)
 • Lørdag 3.august (for elever med kursplass i uke 32)
 • Lørdag 10.august (for elever med kursplass i uke 33)

BliKjent-møte

BliKjent er et møte i forkant av kursgjennomføring der elev og foresatt kan bli bedre kjent med ansatte, kursstedet og de nye omgivelsene på Sommerskolen. Møtet er lørdagen før kursuken starter, og vil være på kursstedet eleven skal gå på. Noen få kurssteder er ikke tilgjengelige lørdagen før kursuken. Elever som er påmeldt kurs på disse kursstedene vil få beskjed om et alternativt sted for BliKjent-møte i god tid i forveien. 

Hvem er BliKjent for? 

 • Elever som får tildelt støtteassistent i Sommerskolen 
 • Elever som har behov for ekstra trygghet og ønsker å møte et par ansatte og bli kjent på kursstedet før kursuken 
 • Elever som har teknisk, medisinsk eller annet utstyr som krever opplæring til ansatte på kursstedet 

Datoer for BliKjent 2024

 • Lørdag 22.juni (for elever med kursplass i uke 26) 
 • Lørdag 29.juni (for elever med kursplass i uke 27) 
 • Lørdag 3.august (for elever med kursplass i uke 32) 
 • Lørdag 10.august (for elever med kursplass i uke 33) 

Medisiner

Dersom elever bruker medisiner eller medisinsk utstyr som de ansatte på kursstedet bør vite om, er det viktig at dette meldes ifra om under påmelding. Det er mulig å krysse av for medisiner under tilrettelegging i påmeldingsskjemaet. Hvis elever har medisiner eller medisinsk utstyr som krever at ansatte får opplæring, vil eleven få et BliKjent-møte i forkant av kurset der foresatte og elev kan gi opplæring til de ansatte. Tidspunkt for BliKjent møtene finner du under tiltaket «BliKjent» høyere opp på siden.

Taxi 

Elever som har vedtak om taxi i ordinær skole, vil også få tilbud om dette på Sommerskolen. Behovet skal krysses av når du melder deg på. Sommerskolen vil be om ettersending av vedtaket om taxi.

Tegnspråktolk

Vi tilbyr tegnspråktolk hvis det er behov for det.