Vi lyser ut stillinger for nye søkere i desember

Vi har nå lyst ut stillingene for sommeren 2023 for tidligere ansatte. Du kunne jobbe i minst 2 uker og alle må kunne jobbe uke 26. I tillegg må du kunne delta på møter og forberedelser før kursstart. Dere finner mer informasjon her.

En givende sommerjobb

En jobb i Sommerskolen Oslo er engasjerende, lærerik og utfordrende, og gir deg en unik erfaring med å jobbe med barn og unge. Som ansatt hos oss blir du del av et team som jobber sammen om å gi elevene våre gode sommerminner og inspirere til læring og utforsking. I Sommerskolen Oslo vil du møte elever med forskjellig bakgrunn, motivasjon og behov, og du kan bidra til at de trives og får en god opplevelse. Vil du være med på laget og skape et av Norges største arrangementer for barn og unge er dette jobben for deg!

Hvilke stillinger tilbyr vi?

For å gjennomføre Norges største sommerskole rekrutterer vi årlig nærmere 1000 ansatte. Vi ansetter både lærere, assistenter, støtteassister, lokale ledere og lederassistenter.  Det stilles ulike krav til kompetanse og erfaring til de ulike stillingene. 

Les mer om stillingene her

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter trygge, ansvarsfulle og engasjerte medarbeidere over 18 år, som har et hjerte som banker for barn og unge, og som har utdanning, praksis eller erfaring med å jobbe med målgruppen. Osloskolen er mangfoldig, og vi ønsker at våre ansatte skal speile elevmassen. Det er derfor en stor fordel om du snakker flere språk, i tillegg til at du behersker norsk.  
 
Sommerskolen Oslo gjennomføres i 2023 i uke 26, 27, 32 og 33. Alle som søker jobb hos oss må kunne jobbe i minimum to uker, alle må jobbe i uke 26. For å arbeide med barn kreves det at du leverer gyldig politiattest.  
 
For å ivareta elevenes sikkerhet plikter alle Sommerskolens ansatte å delta på opplæring i forkant av Sommerskolen. All opplæring er obligatorisk og inkluderer bl.a. innføring i beredskap og førstehjelp. Opplæringen er lønnet.

Ofte stilte spørsmål

Ansatte som jobbet i Sommerskolen i 2022 vil få mulighet til å søke på nytt i en første rekrutteringsrunde, med søknadsfrist i desember. I midten av desember lyser vi ut stillinger for nye søkere. Søknadsfristen for nye søkere vil være i midten av januar 2023. 

I midten av desember lyser vi ut stillinger for nye søkere. Søknadsfristen for nye søkere vil være i midten av januar 2023. Intervjuer vil foregå fra februar til slutten av mars.

For tidligere ansatte vil aktuelle kandidater få tilbud om stilling innen utgangen av februar. For nye søkere, som ikke har jobbet i Sommerskolen Oslo tidligere, vil det sendes ut tilbud til aktuelle kandidater senest innen utgangen av april. 

Sommerskolen Oslo gjennomføres i 2023 i uke 26, 27, 32 og 33. Alle som søker jobb hos oss må kunne jobbe i uke 26, og minimum en uke i tillegg.

Våre ansatte er lærere, studenter i høyere utdanning og elever i videregående skole. En jobb hos oss er lærerik og utfordrende og gir deg viktig erfaring i arbeid med barn og unge.  

Vi inviterer kandidater til korte intervjuer på 7 minutter. Du vil motta to case, et i forkant av intervjuet og et under selve intervjuet. Begge oppgavene skal besvares muntlig. På intervjuet vil du møte to ansatte som representerer Sommerskolen. Intervjuer vil i hovedsak foregå fysisk i våre kontorlokaler på Helsfyr. 

Nei, vi har dessverre ikke anledning til å behandle søknader vi mottar på e-post.  

Elev i skogen.Heidi M. Skjebstad/Oslo kommune

Vi søker rektor

Jenter i skolegården på Sommerskolen Oslo i 2022.Heidi M. Skjebstad / Oslo kommune