Det er ikke lenger mulig å melde seg på Sommerskolen Oslo i 2024

Et gratis tilbud til barn og unge

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever på 1.–10. trinn og videregående opplæring som bor i Oslo.

Vi skal støtte opp om skolens arbeid med faglig og sosial læring, utover det ordinære skoleåret. På våre kurs står undring, utforsking og nysgjerrighet i fokus.

I 2024 arrangeres kursene i uke 26, 27, 32 og 33. Hvert kurs varer i en uke.

Elev i skogen

I 2024 arrangeres Sommerskolen Oslo i uke 26, 27, 32 og 33. Hvert kurs varer i en uke.

Påmeldingen til Sommerskolen Oslo 2024 er fra 11. mars kl. 09 til 21. mars kl. 16.

Ja! Når ledige plasser slippes etter loddtrekningen, vil man kunne melde seg på flere uker. Det er kun mulig å ha en kursplass eller en ventelisteplass per uke.

Eleven skal meldes på det trinnet eleven går på våren 2024. Etter innlogging i påmeldingssystemet vil du kun få opp de kursene som er aktuelle for ditt barn. Går eleven eksempelvis på 6. trinn, er det kursene på 5.–6. trinn som gjelder.

Sommerskolen er et stort arrangement med svært mange kursgrupper.  Tildeling av kursplasser skjer ved loddtrekning i vårt påmeldingssystem, så vi kan ikke påvirke hvem som får plass og ikke. Det kan likevel være lurt å ha samme prioritering når dere rangerer hvilke kurs dere ønsker.  

Innen 8. april sender vi ut e-post og SMS med svar om du har fått plass på et kurs.

Fra 9.april kl. 09:00 åpner påmelding til ledige plasser og ventelisteplasser. Her er det førstemann til mølla som gjelder.

Elever over 13 år kan melde seg på selv med sin Feide-innlogging. Elever over 18 år kan huke av for at foresatte ikke skal få beskjed om påmeldingen som eleven gjør selv.   

Vi er opptatt av at elever som trenger ekstra støtte og trygghet også skal ha mulighet for å delta på Sommerskolen. Har dere behov for tilrettelegging huker dere av for dette når dere melder dere på. Sommerskolen tar kontakt på telefonen med de som har fått plass for å kartlegge hva behovet er og hvilket tiltak vi kan tilby.

1.–6. trinn starter kl. 09 og slutter kl. 16 hver dag.

7.–10. trinn og vgs har oppmøte kl. 10 og slutter kl. 15 hver dag.

Sommerskolen har sin hovedvekt av kurstilbudet på forsommeren, de to første ukene etter skoleslutt. Det er disse ukene som erfaringsmessig har vært mest ettertraktet, og tilbudet er derfor i all hovedsak lagt dit. Sommerskolen har også tilbud om kurs i uke 32.

I uke 31 og 33 kan vi ikke tilby sommerskole, dette grunnet at skolene benyttes til Norway Cup (uke 31) og planleggingsdager på skolene (uke 33). Til sammen vil Sommerskolens tilbud og gratis deltidsplass på AKS til de på de yngste trinnene, gi et bredt og variert tilbud til elevene i Osloskolen, både før og etter sommerferien.

Siste nytt

Gutt på svømmeundervisning på Frognerbadet.
Elever i skogenHeidi M. Skjebstad/Oslo kommune
Elever i skogenHeidi M. Skjebstad/Oslo kommune
Elever viser tommel opp i skolegården.
Ansatt og elever rundt en primus i skogen.Heidi M. Skjebstad