Påmeldingen er åpen fra 27. mars til 12. april.

Du kan melde deg på årets sommerskole fra mandag 27. mars kl. 09. Påmeldingen stenger onsdag 12. april 15.30.

Et gratis tilbud til barn og unge

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever på 1.–10. trinn og videregående opplæring som bor i Oslo.

Vi skal støtte opp om skolens arbeid med faglig og sosial læring, utover det ordinære skoleåret. På våre kurs står undring, utforsking og nysgjerrighet i fokus.

I 2023 arrangeres kursene i uke 26, 27, 32 og 33. Hvert kurs varer i en uke.

Her finner du årets kursbrosjyre (PDF)

Elev i skogen

Brosjyren går ut med ranselpost til alle elever på 1.-7. trinn i uke 11 eller uke 12. Samme uke publiserer vi også kurstilbudet for hele 1.-10. trinn og vgs her på nettsiden. For å nå ut til alle elever og foresatte sender vi også ut en skolemelding når påmeldingen starter.  

Påmeldingsperioden er fra 27. mars kl. 09 til 12. april kl. 15.30. Mandag 17. april får dere beskjed om dere har fått kursplass. Alle får enten tildelt en kursplass eller en ventelisteplass. Tirsdag 18. april kl. 09 åpner vi opp for påmelding til ledige plasser. Man kan melde seg på ledige plasser frem til 9. juni kl. 15.30.  

Eleven skal meldes på det trinnet eleven går på våren 2023. Etter innlogging i påmeldingssystemet vil du kun få opp de kursene som er aktuelle for ditt barn. Går eleven eksempelvis på 6. trinn, er det kursene på 5.–6. trinn som gjelder.

Påmeldingen skjer på vår nettside fra 27. mars kl. 09 til 12. april kl. 15.30. Du må logge inn med ID-porten eller Feide.  Lag en prioriteringsliste med fem kursønsker. Du får beskjed om tildeling av kursplass mandag 17. april. Fra 18. april kl. 09 kan du melde på ledige plasser og ventelisteplasser. Du kan rykke opp fra venteliste til kursplass frem til 9. juni kl. 15.30.  

Sommerskolen er et stort arrangement med svært mange kursgrupper.  Tildeling av kursplasser skjer ved loddtrekning i vårt påmeldingssystem, så vi kan ikke påvirke hvem som får plass og ikke. Det kan likevel være lurt å ha samme prioritering når dere rangerer hvilke kurs dere ønsker.  

Det er ikke alltid vi kan innfri 1. eller 2. valg, og noen kurs er spesielt populære. Dersom det er ekstra viktig å få en plass på Sommerskolen, anbefaler vi dere å sette opp fem kursønsker.

Elever over 13 år kan melde seg på selv med sin Feide-innlogging. Elever over 18 år kan huke av for at foresatte ikke skal få beskjed om påmeldingen som eleven gjør selv.   

Vi er opptatt av at elever som trenger ekstra støtte og trygghet også skal ha mulighet for å delta på Sommerskolen. Har dere behov for tilrettelegging huker dere av for dette når dere melder dere på. Sommerskolen tar kontakt på telefonen med de som har fått plass for å kartlegge hva behovet er og hvilket tiltak vi kan tilby.

Elever er ute i skogen på Sommerskolen.
Heidi M. Skjebstad
Elever viser tommel opp i skolegården.
Ansatt og elever rundt en primus i skogen.Heidi M. Skjebstad
Elever lager spaghettitårn.
Elever i skogenHeidi M. Skjebstad/Oslo kommune