Jobb sommeren 2024

Vi søker nå medarbeidere som ønsker å jobbe i Sommerskolen Oslo i 2024.

Du finner alle våre ledige stillinger her.

Ofte stilte spørsmål

For deg som jobbet i Sommerskolen 2023, vil stillingene lyses ut 1. november. For alle dere andre lyses stillingene ut i uke 48.

Hvis du ønsker å søke på to ulike stillinger, må du sende inn to separate søknader. Du oppgir i søknadene at du har søkt på flere stillinger.

Sommerskolen Oslo gjennomføres i 2024 i uke 26, 27, 32 og 33. Alle som søker jobb hos oss må kunne jobbe i uke 26, og minimum en uke i tillegg.

Våre ansatte er lærere, studenter i høyere utdanning og elever i videregående skole. En jobb hos oss er lærerik og utfordrende og gir deg viktig erfaring i arbeid med barn og unge.  

Vi inviterer kandidater til korte intervjuer på omtrentlig 10 minutter, hvor du vil møte to ansatte som representerer Sommerskolen. Du vil motta en caseoppgave i forkant av intervjuet, som skal presenteres muntlig. Intervjuene vil i hovedsak foregå digitalt over Teams, men stillingene som leder og lederassistent vil hovedsakelig ha fysiske intervjuer i våre kontorlokaler på Helsfyr. Dersom du oppholder deg i en annen by en Oslo, vil du ha anledning til å ha intervjuet digitalt over Teams.

For deg som jobbet i Sommerskolen 2023

 • Søker du på samme stilling som du hadde i 2023, trenger du ikke å delta på et digitalt intervju.
 • Dersom du søker på en annen stilling enn den du hadde i 2023, må du på intervju hos oss. Disse intervjuene gjennomføres i uke 50. Dette gjelder hvis du for eksempel jobbet som assistent i 2023, men ønsker å søke på stilling som lærer i 2024.

For deg som er ny i Sommerskolen, eller for deg som har jobbet i 2022 eller tidligere år, gjennomføres intervjuene i følgende uker:

 • Leder: uke 1 og 2.
 • Lederassistent: uke 1 og 2.
 • Lærer: uke 3 og 4.
 • Assistent: uke 5 og 6.
 • Støtteassistent: uke 7 og 9.

For deg som jobbet i Sommerskolen 2023

 • Du får svar innen uke 51.

For deg som er ny i Sommerskolen, eller for deg som har jobbet i 2022 eller tidligere år

 • Alle stillinger får svar senest innen midten av mars.

Som ansatt plikter du å delta på opplæringen i forkant av gjennomføringen av Sommerskolen Oslo 2024.

Du må derfor holde av følgende datoer.

Lærer og assistent:

 • Tirsdag 18. juni fra 17:00-20:00
 • Lørdag 22. juni fra 10:00-16:00
 • Dersom du skal jobbe flere uker vil det være forberedelser fra 11:00-14:00 lørdagen før den aktuelle arbeidsuken
 • For ansatte som skal jobbe på kurs med svømming blir det et digitalt møte en ettermiddag/kveldstid i uke 24
 • Gjennomføre e-læringskurs i førstehjelp

Støtteassistent:

 • Tirsdag 18. juni fra 17:00-20:00
 • Onsdag 19. juni fra 16:00-20:00
 • Lørdag 22. juni fra 10:00-16:00
 • Dersom du skal jobbe flere uker vil det være forberedelser fra 11:00-14:00 lørdagen før den aktuelle arbeidsuken
 • Gjennomføre godkjent e-læringskurs i førstehjelp

Leder og lederassistent:

 • Tirsdag 18.06.24 fra 17:00-20:00
 • Fredag 21.06.24 fra 17:00-19:00
 • Lørdag 22.06.24 fra 10:00-16:00
 • Det er forberedelser fra 11:00-14:00 lørdagen før den/de andre ukene du eventuelt skal jobbe
 • Gjennomføre e-læringskurs i førstehjelp
 • Det vil være kveldssamlinger i perioden april/juni

Sommerskolen Oslo sitt kurstilbud er bygget på fem fremtidsrettede og tverrfaglige temaer, med utgangspunkt i elevenes læreplan på skolen (LK20). For lærere og assistenter som blir ansatt i Sommerskolen vil det være mulig å ønske seg til hvilke av temaområdene du vil jobbe innenfor. Ansatte vil motta et skjema fra oss hvor ønskene spesifiseres. Vi prøver å innfri deres ønsker, men dette kan ikke garanteres.

Les mer om de fem temaområdene du kan ønske deg her.

Dersom du får tilbud om jobb i Sommerskolen, vil du kunne ønske deg til hvilke bydeler og hvilke trinn du vil jobbe på. Ansatte vil motta et skjema fra oss hvor ønskene spesifiseres. Vi prøver å innfri deres ønsker, men dette kan ikke garanteres.

En givende sommerjobb

En jobb i Sommerskolen Oslo er engasjerende, lærerik og utfordrende, og gir deg en unik erfaring med å jobbe med barn og unge. Som ansatt hos oss blir du del av et team som jobber sammen om å gi elevene våre gode sommerminner og inspirere til læring og utforsking. I Sommerskolen Oslo vil du møte elever med forskjellig bakgrunn, motivasjon og behov, og du kan bidra til at de trives og får en god opplevelse. Vil du være med på laget og skape et av Norges største arrangementer for barn og unge er dette jobben for deg!

Hvilke stillinger tilbyr vi?

For å gjennomføre Norges største sommerskole rekrutterer vi årlig nærmere 1000 ansatte. Vi ansetter både lærere, assistenter, støtteassister, lokale ledere og lederassistenter.  Det stilles ulike krav til kompetanse og erfaring til de ulike stillingene. 

Les mer om stillingene her

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter trygge, ansvarsfulle og engasjerte medarbeidere over 18 år, som har et hjerte som banker for barn og unge, og som har utdanning, praksis eller erfaring med å jobbe med målgruppen. Osloskolen er mangfoldig, og vi ønsker at våre ansatte skal speile elevmassen. Det er derfor en stor fordel om du snakker flere språk, i tillegg til at du behersker norsk.  
 
Sommerskolen Oslo gjennomføres i 2024 i uke 26, 27, 32 og 33. Alle som søker jobb hos oss må kunne jobbe i minimum to uker, alle må jobbe i uke 26. For å arbeide med barn kreves det at du leverer gyldig politiattest.  
 
For å ivareta elevenes sikkerhet plikter alle Sommerskolens ansatte å delta på opplæring i forkant av Sommerskolen. All opplæring er obligatorisk og inkluderer bl.a. innføring i beredskap og førstehjelp. Opplæringen er lønnet.

Møt noen av våre ansatte

Vi har spurt noen av de som var ansatt i Sommerskolen i 2023 om å få deres tanker rundt å jobbe hos oss. Vi har både spurt om hva det beste med å jobbe i Sommerskolen er, og hvordan en typisk dag ser ut.

Les hva våre ansatte tenker om jobben.

Elever og lærer i klasserom.

For ansatte i Sommerskolen Oslo

Vi gleder oss til å ha deg med på laget! Som ansatt hos oss er det en rekke steg du skal gjennom. Vi har derfor laget et knippe informasjonsfilmer som vil hjelpe deg på veien, om blant annet hvordan man signerer kontrakten og leverer politiattest.

Du finner filmene her